Формулар за контакт


За нас


Активно сме вклучени во процесот на оспособување на студентите во процесот на нивното понатамошно функционирање како работоспособни граѓани на Република Македонија.

Локација


Адреса

ул. „Емил Зола“ бр. 6/2-4, 1000 Скопје

Е-пошта

contact@stardt.mk

Телефон

+389 (0)70 322 203

Социјални мрежи